Wybierz interesujący cię kurs lub szkolenie

500 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!
Opis szkolenia

Kurs samoobrony dla kobiet (dziewcząt) - zakończony certyfikatem

Kurs samoobrony dla kobiet (dziewcząt) obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestniczki uzyskują Certyfikat ukończenia kursu samoobrony dla kobiet.
600 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!
Opis szkolenia

Kurs samoobrony dla każdego - poziom I - zakończony Certyfikatem

Kurs samoobrony obejmuje tematykę z zakresu stosowania technik samoobrony - poziom I. Uczestnicy po ukończeniu kursu uzyskują Certyfikat potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie stosowania technik samoobrony na poziomie pierwszego stopnia.
880 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!
Opis szkolenia

Kurs samoobrony dla każdego - poziom II - zakończony Certyfikatem

Kurs samoobrony obejmuje tematykę z zakresu stosowania technik samoobrony - poziom II. Uczestnicy po ukończeniu kursu uzyskują Certyfikat potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie stosowania technik samoobrony na poziomie drugiego stopnia.
1050 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!
Opis szkolenia

Kurs samoobrony dla każdego - poziom III - zakończony Certyfikatem

Kurs samoobrony obejmuje tematykę z zakresu stosowania technik samoobrony - poziom III. Uczestnicy po ukończeniu kursu uzyskują Certyfikat potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie stosowania technik samoobrony na poziomie trzeciego stopnia.
1200 zł
Czas: 60 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 6
Opis szkolenia

Kurs samoobrony dla każdego - poziom rozbudowany - zakończony Certyfikatem

Kurs samoobrony dla każdego obejmuje tematykę z zakresu stosowania technik samoobrony - poziom rozbudowany. Uczestnik uzyskuje Certyfikat ukończenia kursu samoobrony.
2240 zł
Czas: 80 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 3!
Opis szkolenia

Kurs instruktorów samoobrony

Kurs instruktorów samoobrony potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych, ćwiczeń oraz zajęć instruktażowych realizowanych na podbudowie wybranych technik samoobrony i sztuk walki o azjatyckim rodowodzie takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing i innych na wybranych przykładach.
220 zł
Czas: 8 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: 8
Opis szkolenia

Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego - szkolenie stacjonarne

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie, które przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata (art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej).
280 zł
Czas: 8 godz.
Forma: e-learning | stacjonarnie
Miejsc: 8
Opis szkolenia

Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego - szkolenie online

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowym centrum pomocy rodzinie, które przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata (art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej).

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος