Kurs samoobrony dla każdego - poziom III - zakończony Certyfikatem

1050 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Zakres kursu

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki, dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy.

Zakres ćwiczeń

Pady i przewroty w walce wręcz

 • pady i przewroty – techniki sytuacyjne (łączenie technik padania z postawami do walki obronnej; techniki padania i przewrotów z przedmiotami: pałką, bronią itp.).

Rzuty przez biodro oraz podcięcia zewnętrzne i ich odmiany

 • rzut przez biodro i jego odmiany (łączenie rzutu przez biodro z formami unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem; odmiana rzutu przez biodro z chwytem za głowę przeciwnika),
 • rzut przez podcięcie zewnętrzne (łączenie rzutu przez podcięcie zewnętrzne z formami unieruchamiania na ziemi dźwignią, trzymaniem lub duszeniem),
 • obalania.

Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń

 • uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru (uwalnianie się z chwytów za ręce i części ubioru przez zrywanie, zbicia i uderzenia; uwalnianie się z chwytów za ubiór technikami dźwigni, uderzeń i kopnięć prowadzącymi do obezwładnienia napastnika),
 • uwalnianie się z obchwytów tułowia (przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z przodu i z tyłu; uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu przy rękach obchwyconych i nieobchwyconych; uwalnianie się z obchwytów tułowia z tyłu przy rękach obchwyconych i nieobchwyconych),
 • obrony przed obchwytami głowy i duszeniem (sposoby przeciwdziałania próbom obchwytu głowy lub duszenia z zastosowaniem techniki zbić i uderzeń stopujących; obrona przed obchwytem głowy i duszeniem technikami dźwigni prowadzącymi do obezwładnienia napastnika; sposoby obrony przez obchwytem głowy i duszeniem technikami uderzeń i kopnięć).

Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania

 • podstawowe sposoby obezwładniania za pomocą dźwigni (obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni łokciowo-barkowej; obezwładnianie za pomocą dźwigni nadgarstkowej; technika podnoszenia osoby obezwładnionej dźwignią nadgarstkową i łokciowo-barkową),
 • podstawowe sposoby obezwładniania rzutem i duszeniem (obezwładnianie rzutem za nogi, podcięciem lub obaleniem; obezwładnianie przez założenie duszenia z tyłu).

Walki w parach - zajęcia treningowe

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny):

 • tryb dzienny: wybrane dni tygodnia (od poniedziałku do piątku),
 • tryb zaoczny: weekendowo (sobota lub niedziela),
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Kurs kierowany jest do osób dorosłych, które nie tylko chcą nabyć umiejętności samoobrony, ale również uzyskać wiedzę w zakresie:

 • rozpoznawania sytuacji potencjalnego zagrożenia przemocą,
 • funkcjonowania człowieka w sytuacjach zagrożenia,
 • pożądanego sposobu postępowania w takich sytuacjach (pokonywanie strachu, unikanie agresji, skuteczna obrona, pewność siebie),
 • warunków działania w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności, a także o odpowiedzialności w razie przekroczenia ich dopuszczalności.

Opis kursu

 • Czas trwania kursu wynosi 10 godzin.
 • Zajęcia prowadzone są w małych grupach szkoleniowych.
 • Zajęcia na specjalne zlecenie mogą być prowadzone w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty).
 • Kurs realizowany jest na różnych poziomach nauczania zależnie od umiejętności ćwiczących.
 • Koszt uczestnictwa:
  • 1050,00 zł brutto,
  • 1400,00 zł brutto - nauka w formie "jeden na jednego": uczestnik - instruktor (trener osobisty).
 • Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
 • Zajęcia realizowane są w formie rekreacji ruchowej stanowiącej aktywność fizyczną podejmowaną dla wypoczynku, odnowy sił psychofizycznych i utrzymania sprawności fizycznej oraz dobrego stanu zdrowia.
 • Uczestnik uzyskuje Certyfikat ukończenia kursu samoobrony trzeciego stopnia.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2023 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος