Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych

1650 zł
Czas: 52 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Brak miejsc! Kliknij by zobaczyć szczegóły lub zapisać się na listę oczekujących.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu wykonywania zadań przewidzianych dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Forma realizacji

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny).

 • Tryb dzienny: wybrany dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku).
 • Tryb zaoczny: weekendowo (sobota lub niedziela).
 • Miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia

 • Czas trwania szkolenia wynosi 52 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym obejmującym pisemny test wiedzy i część ustną.
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Ramowy program szkolenia

 • Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne - 2 godz.
 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej - 2 godzy.
 • Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia - 2 godz.
 • Misja służb organizatora imprezy masowej - 2 godz.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania - 2 godz.
 • Zabezpieczenia imprez masowych - 4 godz.
 • Zagadnienia prawne - 4 godz.
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - 1 godz.
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - 1 godz.
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej - 2 godz.
 • Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej - 2 godz.
 • Zabezpieczenie medyczne i sanitarne - 2 godz.
 • Wybrane aspekty prawa budowlanego - 2 godz.
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych - 2 godz.
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej - 2 godz.
 • Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - 4 godz.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki - 2 godz.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego - 2 godz.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego - 2 godz.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego - 2 godz.
 • Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej - 2 godz.
 • Ćwiczenia praktyczne - 4 godz.
 • Egzamin - 2 godz.

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος