Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej + szkolenie na pozwolenie na broń

2950 zł
Czas: 245 godz.
Forma: weekendowo
Termin: od dnia 09.12.2023 r. - 31 dni
Miejsc: Ostatnie 3!

Zakres kształcenia

Wyszkolenie strzeleckie, samoobrona, techniki interwencyjne oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia – profesjonalny kurs dla osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 • Kurs dzienny: od poniedziałku do piątku.
 • Kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele).
 • Miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis kursu

 • Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Kurs przygotowuje do podjęcia zatrudnienia w zakresie:
  • zarządzania zespołami pracowników ochrony,
  • nadzorowania i kontrolowania pracy pracowników ochrony,
  • bezpośredniej ochrony osób,
  • konwojowania wartości pieniężnych,
  • ochrony obiektów.
 • Czas trwania kursu wynosi 248 godzin dydaktycznych, w tym 245 godzin zajęć programowych i 3 godziny zaliczenia końcowego kursu.
 • W okresie trwania kursu każdemu uczestnikowi zapewniamy bez dodatkowych opłat:
  • 30 godzin zajęć z zakresy samoobrony,
  • 30 godzin zajęć z zakresu stosowania technik interwencyjnych,
  • 35 godzin zajęć z wyszkolenia strzeleckiego, w tym strzelania z:
   • pistoletu P-83, Glock 17, P-99 Walther lub z rewolweru (do wyboru przez uczestnika kursu),
   • pistoletu maszynowego PM-98 "Glauberyt",
   • karabinka kbk AKMS,
   • strzelby gładkolufowej powtarzalnej Mossberg lub Uzkon TR-X;
  • 50 godzin zajęć z zakresu podstaw wykonywania zawodu pracownika ochrony, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego procesowego,  prawa cywilnego i prawa pracy, psychologii, etyki oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
  • 100 godzin zajęć z zakresu taktyki wykonywania zadań ochrony osób i ochrony mienia,
  • przeprowadzenie indywidualnego testu predyspozycji i preferencji zawodowych, określającego kompetencje do zajmowania konkretnych stanowisk we współpracujących z nami firmach branży ochrony osób i mienia,
  • pomoc w sporządzeniu profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego do pracy w branży ochrony osób i mienia,
  • przeprowadzenie indywidualnej formy przygotowania do egzaminu na pozwolenie na broń wydawanego w celu ochrony osób i mienia,
  • konsultacje indywidualne i zbiorowe ze wszystkimi szkoleniowcami według potrzeb uczestników kursu.
 • Kurs można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym - zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 8.30-17.30).
 • Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik. (Uwaga: istnieje możliwość odbycia poszczególnych zajęć indywidualnie).
 • Kurs realizowany jest w miłej i sympatycznej atmosferze, a szkoleniowcami są specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz branży ochrony oraz szkoleń kadry menadżerskiej.
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Uzyskiwanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 • ukończenie przedmiotowego kursu,
 • odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Wymagania od uczestników

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która (oprócz ukończonego kursu):

 • ukończyła 21 lat,
 • ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych (oświadczenie własne),
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (oświadczenie własne),
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji (opinia nie jest wymagana do samego kursu),
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (badania nie są wymagane do samego kursu).

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane

Przygotowanie do egzaminu na pozwolenie na broń

egzanin B

egzamin_na_bron

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2023 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος