TTDyrektor i właściciel Target Training. Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie: zarządzania biznesem, zarządzania jakością, wychowania fizycznego, zarządzania i obrotu nieruchomościami oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykładowca – szkoleniowiec, instruktor sportów walki i wyszkolenia strzeleckiego. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Jako menadżer zarządzania jakością dba, aby jakość usług świadczonych przez Target Training stanowiła bazę sukcesu, a firma nie stała w miejscu. [Piszą o nas - wywiad Gazeta Śledcza]


st2st3

st1

st4st5st6

baza dydaktyczna

2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος