Kurs inwestorów i administratorów systemów alarmowych

1600 zł
Czas: 30 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: 6

Zakres kształcenia

Zakres tematyczny kursu obejmuje zarządzanie i administrowanie systemami alarmowymi wykorzystywanymi do ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających ochronie.

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Kurs kierowany jest do:

 • inwestorów/kierowników bezpośrednio zarządzających obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie (jak również ustawowo nie podlegających takiej ochronie),
 • osób sprawujących nadzór nad ochroną techniczną obszarów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (np. administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony),
 • kadry zajmującej się stanem ochrony obiektów wojskowych w resorcie obrony narodowej,
 • osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • absolwentów kursów kształcących w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego,
 • innych osób, którym treści nauczania w ramach kursu są niezbędne (przydatne) do wykonywania pracy zawodowej.

Opis kursu

 • Czas trwania kursu wynosi 30 godzin zegarowych (40 godzin dydaktycznych liczonych po 45 minut).
 • Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (dziennej, zaocznej) lub w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.pl
 • Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.
 • Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu Zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1600,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 800,00 zł przed rozpoczęciem kursu, rata II w kwocie 800,00 zł po ukończeniu kursu),
  • tryb stacjonarny i zaoczny: 2100,00 zł brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych.

Tematyka

Kliknij, aby przejść do zakresu programowego kursu

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Jednodniowe warsztaty praktyczne z montażu systemów alarmowych

2

szkolenie CCTV target

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Według mnie każdy administrator systemów alarmowych powinien swoją karierę zacząć od szkolenia w Waszej firmie. Szczerze polecam.

Tomek D. (grupa 43)
2010-2023 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος