Kurs administratorów systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON

1880 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 1!

Zakres kształcenia

Zakres tematyczny kursu obejmuje administrowanie, projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Forma i miejsce realizacji

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji: TARGET TRAINING w Szczecinie.

Grupa docelowa

Grupę docelową, do której kierowany jest kurs stanowią:

 • osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • pracownicy zabezpieczenia technicznego ubiegający się o Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego,
 • inwestorzy/kierownicy bezpośrednio zarządzający obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie (jak również ustawowo nie podlegającymi takiej ochronie),
 • osoby zarządzające ochroną techniczną obszarów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (np. zarządcy i administratorzy systemów alarmowych, komendanci ochrony),
 • kadra zajmująca się stanem ochrony obiektów wojskowych w resorcie obrony narodowej,
 • osoby, którym treści nauczania oraz uzyskane zaświadczenie o ukończeniu kursu są niezbędne (przydatne) do objęcia stanowisk oraz wykonywania pracy zawodowej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie systemów zabezpieczeń technicznych.

Opis kursu:

 • Czas trwania kursu wynosi 48 godzin zegarowych (64 godzin dydaktycznych liczonych po 45 minut).
 • Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (dziennej, zaocznej) lub w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.pl
 • Formę i tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.
 • Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1880,00 zł (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 940,00 zł przed rozpoczęciem kursu, rata II w kwocie 940,00 zł po ukończeniu kursu),
  • tryb stacjonarny i zaoczny: 2570,00 zł (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych.

Tematyka

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

Jednodniowe warsztaty praktyczne z montażu systemów alarmowych

DSC00738

alarmowe systemy

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia

Inne kursy w tej kategorii

Idziecie z duchem czasu. Rewelacyjna baza szkoleniowa. Tak trzymać. Kurs godny polecenia.

Andrzej J. (blended learning)
2010-2023 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος