kurs pracownik zabezpieczenia technicznego

Kursy PZT występują w pięciu zakresach tematycznych ...

Wybierając zakres kursu realizowanego w TARGET TRAINING - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualne potrzeby nabywania kwalifikacji pracownika zabezpieczenia technicznego, ale również przyszłe możliwości zawodowe związane z ich posiadaniem.

Realizowane przez nas kursy:

 • obejmują pięć zakresów tematycznych wynikających z potrzeb rynku branży zabezpieczeń technicznych oraz wymogów prawnych,
 • różnią się od siebie formą i czasem trwania zajęć, tematyką, objętością materiału szkoleniowego oraz ilością zajęć praktycznych,
 • uprawniają uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zakres I - Montaż systemów alarmowych

 • uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • uzyskane zaświadczenie uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zakres II - Montaż systemów alarmowych, w tym dla MON

 • uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • znajomość zagadnień kursu wymagana jest dodatkowo od każdego pracownika zabezpieczenia technicznego wykonującego zadania związane z projektowaniem, instalowaniem, naprawą, konserwacją oraz dokonywaniem przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych stanowiących ochronę techniczną obszarów, rejonów, terenów, obiektów, magazynów i pomieszczeń wojskowych,
 • uzyskane zaświadczenie uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zakres III - Projektowanie i montaż systemów alarmowych

 • uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • kurs kierowany jest do osób, które zajmują się zarówno sporządzaniem planów ochrony w zakresie zabezpieczeń technicznych, projektowaniem (planowaniem) systemu alarmowego, jak i jego montażem (najczęściej jest to jednoosobowa działalność gospodarcza).
 • uzyskane zaświadczenie uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zakres IV - Projektowanie i montaż systemów alarmowych, w tym dla MON

 • uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • znajomość zagadnień kursu wymagana jest dodatkowo od każdego pracownika zabezpieczenia technicznego wykonującego zadania związane z projektowaniem, instalowaniem, naprawą, konserwacją oraz dokonywaniem przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych stanowiących ochronę techniczną obszarów, rejonów, terenów, obiektów, magazynów i pomieszczeń wojskowych,
 • uzyskane zaświadczenie uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zakres V - Administrowanie, projektowanie i montaż systemów alarmowych, w tym dla MON

 • uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie administrowania, projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • znajomość zagadnień kursu wymagana jest dodatkowo od każdego pracownika zabezpieczenia technicznego wykonującego zadania związane z projektowaniem, instalowaniem, naprawą, konserwacją oraz dokonywaniem przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych stanowiących ochronę techniczną obszarów, rejonów, terenów, obiektów, magazynów i pomieszczeń wojskowych,
 • grupę docelową, do której kierowany jest kurs stanowią:
  • inwestorzy/kierownicy bezpośrednio zarządzający obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie,
  • osoby zarządzające ochroną techniczną obszarów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (np. zarządcy i administratorzy systemów alarmowych, komendanci ochrony),
  • kadra zajmująca się stanem ochrony obiektów wojskowych w resorcie MON,
  • osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.,
  • pracownicy zabezpieczenia technicznego ubiegający się o Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego,
  • osoby, którym treści nauczania oraz uzyskane zaświadczenie o ukończeniu kursu są niezbędne do objęcia stanowisk oraz wykonywania pracy zawodowej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie systemów zabezpieczeń technicznych,
 • uzyskane zaświadczenie uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος