Ochrona wartości pieniężnych

610 zł
-100 zł
510 zł
Czas: 10 godz.
Forma: e-learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Zakres szkolenia

Szkolenie z zakresu:

 • wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
 • sposobu zachowania się (postępowania) w sytuacjach zagrożenia pracowników wykonujących zadania związane z obsługą kasową oraz przenoszeniem i przewożeniem wartości pieniężnych, np. napad na kasę, napad podczas transportowania (przenoszenia, przewożenia) wartości pieniężnych.

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny) oraz w trybie kształcenia (e-learning):

 • e-learning: rozpoczniesz naukę w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet,
 • tryb dzienny: od poniedziałku do piątku,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele),
 • miejsce realizacji zajęć stacjnarnych (tryb dzienny i zaoczny): TARGET TRAINING w Szczecinie.

Opis szkolenia:

 • Czas trwania szkolenia wynosi 10 godzin dydaktycznych.
 • Szkolenie realizowane jest w formie zajęć teoretycznych (tryb dzienny i zaoczny) lub w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.pl
 • Tryb odbycia szkolenia wybiera uczestnik.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie (e-learning) oraz w małych zespołach (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • Szkolenie kończy się wydaniem uczestnikowi Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony wartości pieniężnych oraz znajomości procedur postępowania w przypadku ich zagrożenia.
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 510,00 zł brutto,
  • tryb stacjonarny i zaoczny: 780,00 zł brutto.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do:

 • przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i ich pracowników odpowiedzialnych za przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych,
 • kierowników bezpośrednio zarządzających obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji wojewody, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia oraz wyznaczonych przez nich osób sprawujących nadzór nad ochroną fizyczną i techniczną obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • osób odpowiedzialnych za obrót gotówkowy i ochronę wartości pieniężnych (począwszy do kasjerów po pracowników działów finansowych każdego szczebla),
 • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także uczestników kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

Ramowy program szkolenia

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na kursy, szkolenia i warsztaty praktyczne przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Wybrane kursy i szkolenia

 x 

Nie wybrano kursu/szkolenia
2010-2022 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος